Politika odpovedi

Pravica do preklica

Imate pravico, da prekličete svoje naročilo v 14 dneh brez navedbe razloga.

Obdobje preklica poteče po 14 dneh od dneva, ko pridobite vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo navedli na naročilu, fizično posest zadnjega blaga.

Če želite uveljaviti pravico do preklica, nas o svoji odločitvi obvestite z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali preko elektornske pošte) na Rendl Lighting a.s., info@rendl.com, telefonska številka: + 420 242 446 146. Za izpolnitev odpovednega roka zadostuje, da pred iztekom roka za odpoved pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do preklica naročila.

Učinki odpovedi
Če prekličete naročilo, vam bomo povrnili vsa prejeta plačila, razen stroškov dostave. Pri vračilu stroškov lahko odštejemo izgubo v vrednosti dobavljenga balga, če je le-ta posledica nepotrebnega ravnanja z blagom.

Vračilo bo izvedeno brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje:

(a) 14 dni po dnevu, ko bomo od vas prejeli dobavljeno blago, ali

(b) (če prej) 14 dni po dnevu, ko predložite dokazilo, da ste blago vrnili, ali

(c) če blago ni bilo dobavljeno, 14 dni po dnevu, ko smo obveščeni o vaši odločitvi o preklicu naročila.

Vračilo bomo izvedli z istim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili za začetno transakcijo, razen v primeru izrecnega drugačnega dogovora; v nobenem primeru vam zaradi vračila ne bodo zaračunane pristojbine.

Vračilo plačila lahko zadržimo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila o pošiljanju blaga nazaj, kar je prej. Blago nam pošljite nazaj ali nam ga izročite brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa najpozneje v 14 dneh od dneva, ko ste nam poslali obvestilo o preklicu naročila. Rok vračila je izpolnjen, v kolikor blago vrnete pred iztekom 14-dnevnega obdobja.

Neposredne stroške vračila (poštnina, prevoz) krijete vi.

Odgovarjate le za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, razen tistega ravnanja, ki je potrebno za določitev narave, značilnosti in delovanja blaga.